O‘zbekiston Milliy kutubxonasining 2018 yil dekabr oyi uchun asosiy ko‘rsatkichlari

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi ro‘yxatidan 217 187 nafar foydalanuvchi o‘tgan. Shundan 553 nafar foydalanuvchi qayta ro‘yxatdan o‘tgan.

2018 yilning dekabr oyida ro‘yhatga olingan foydalanuvchilar soni 2129 shundan chet el fuqorosi 19 nafar.

Foydalanuvchilar quyidagi toifalar bo‘yicha taqsimlandi:

Talaba - 833;

O‘quvchi – 568;

Abituriyent – 178;

Magistr – 173;

Ilmiy xodim – 32;

Dotsent – 6;

Professor – 2;

Xizmatchi – 177;

Ishchi – 40;

Uy bekasi – 14; 

Nafaqaxo‘r –22;

Online –83.

Qatnovlar – 49 842;

Kitob berilishi  – 391 662;

Ekskursiyalar (tashkilotlar)  – 21,  qatnashganlar soni  – 685;

Yangi kelib tushgan nashrlar: kitoblar  – 394;  jurnallar  – 412;  CD – 2,   dissertatsiyalar – 162. Jami – 1412;

KBK (Kutubxona Bibliografik Klassifikatsiyasi) qo‘yildi – 420;

UO‘K (Universal O‘nli Klassifikatsiya) – 328;

Kitobning xalqaro standart tartib raqami (ISBN)  – 662; 

Davriy nashrlarning standart tartib raqami (ISSN)  – 2.