O‘zbekiston Milliy kutubxonasining 2019 yil iyun oyi uchun asosiy ko‘rsatkichlari

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi ro‘yxatidan 228 650 nafar foydalanuvchi o‘tgan. Shundan 656 nafar foydalanuvchi qayta ro‘yxatdan o‘tgan.

2019 yilning iyun oyida ro‘yhatga olingan foydalanuvchilar soni 1806 shundan chet el fuqorosi 21 nafar.

Foydalanuvchilar quyidagi toifalar bo‘yicha taqsimlandi:

Talaba - 302;

O‘quvchi – 601;

Abituriyent – 611;

Magistr – 11;

Ilmiy xodim – 8;

Dotsent – 3;

Professor – 2;

Xizmatchi – 196;

Ishchi – 31;

Uy bekasi – 4; 

Nafaqaxo‘r –14;

Online –2.

 

Qatnovlar – 60 514;

Kitob berilishi  – 432 931;

Ekskursiyalar (tashkilotlar)  – 10,  qatnashganlar soni  – 471;

Yangi kelib tushgan nashrlar: kitoblar  – 29;  jurnallar  – 105; avtoreferatlar – 50; dissertatsiyalar – 125. Jami – 309;

KBK (Kutubxona Bibliografik Klassifikatsiyasi) qo‘yildi – 375;

UO‘K (Universal O‘nli Klassifikatsiya) – 322;

Kitobning xalqaro standart tartib raqami (ISBN)  – 554;